Central Hotel Kristianstad Lokaler

Utviklingsmuligheter på tomten

Det er 2000 m2 ubebygget areal på tomten. Tomten er regulert til både næring og boligformål. I dag benyttes arealene til bilparkering. Ta gjerne kontakt med oss om du har noen ideer til et utviklingsprosjekt.

Spørsmål eller ideer? Kontakt oss
Tomten