Central Hotel Kristianstad Lokaler

Butikklokaler på gateplan, 500 m2

Lokalet har store vindusflater og får mye sollys. Lokalet er vestvendt ut mot gaten Bromma. Lokalene egner seg godt til både butikk, showroom og kontor.

  • Takhøyde: 3,20m
  • Type: kontor, showroom, butikk mm
  • Oppvarming: sentralfyr
  • Strøm: eget sikringsskap
  • Internett: fiber
  • Personaltoalett
  • Personalkjøkken
  • Omkledningsrom
  • Renovasjon: fellesanlegg
  • Leietager: LEDIG
Næringslokale Ledig lokale