Central Hotel Kristianstad Lokaler

Butikklokale på gateplan, 200 m2

Lokalet har store vindusflater og får mye sollys. Lokalet er vestvendt ut mot gaten Bromma. Lokalene egner seg godt til både butikk, showroom og kontor.

Spesifikasjoner:

  • Areal: 128 m2
  • Takhøyde: 3,5 meter
  • Type: kontor og butik
  • Oppvarming: sentralfyr
  • Strøm: eget sikringskap
  • Internett: fiber
  • Personaltoalett
  • Personalkjøkken
  • Omkledningsrom
  • Renovasjon: fellesanleg
  Leietager: Advokat Brandstad
  Næringslokale